Nasze realizacje

Witamy na naszej stronie!

DROMIL Sp. z o.o w Żywcu jest kontynuatorem ponad 50 – letniej działalności przedsiębiorstw drogowych tworzonych na terenie Ziemie Żywieckiej. Choć pod obecną nazwą firma działa od 05.02.2010r. to jest ona spadkobiercą bogatych tradycji drogownictwa sięgających roku 1955. W ciągu tych lat firma przechodziła reorganizację, poszerzała swoją działalność aby ostatecznie w wyniku konsolidacji trzech podmiotów o zbieżnym przedmiocie działalności, zaistnieć w obecnym kształcie na terenie południowej Polski.

Firma DROMIL posiada dwie wytwórnie mas bitumicznych w tym nowoczesną wytwórnię o wydajności 200 Mg/h. Wytwórnia ta posiada dodatkową linię do wykorzystywania sfrezowanego asfaltu (destruktu asfaltowego). Destrukt podgrzewany jest na gorąco nowoczesnym, ekologicznym systemem ogrzewania, przez co można ponownie wykorzystać do 70% sfrezowanej mieszanki betonowo - asfaltowej w jednej tonie produktu, nie obniżając jakości wyprodukowanej mieszanki. DROMIL posiada także nowoczesny węzeł betoniarski, który wyprodukował między innymi całość betonu na pierwszy w Polsce tunel drogowy w Lalikach. Obecnie Spółka DROMIL to firma oparta na polskim kapitale, w której 100 % udziałów posiadają osoby fizyczne, korzystając z doświadczeń swoich poprzedników, jest solidnym wykonawcą ważnych obiektów drogowych na terenie Polski.

czytaj dalej


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Nazwa Beneficjenta: DROMIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wartość projektu: 1 968 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 749 920.00 zł
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl
Projekt : Zakup i instalacja urządzenia do mieszania i dozowania granulatu dla wzbogacania mieszanki bitumicznej celem poprawy konkurencyjności DROMIL Sp. z o.o.

DROMIL Spółka z o.o., 34-300 Żywiec ul. Leśnianka 102A NIP: 5532168211
informuje, że rozpoczyna realizację projektu o tytule :

"Zakup i instalacja urządzenia do mieszania i dozowania granulatu dla wzbogacania mieszanki bitumicznej celem poprawy konkurencyjności DROMIL Sp. z o.o".

w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.
W związku z tym zaprasza zainteresowanych dostawców urządzeń do mieszania i dozowania granulatu metod a na gorąco oraz wyposażenia laboratoryjnego w postaci sit do surowców.
do zgłoszenia się do dnia 03.06.2012 do Sekretariatu osobiście w siedzibie firmy, telefonicznie pod numer tel. l 33 861 40 57 lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@dromil.com.pl celem pobrania zapytania ofertowego na dostawę urządzeń .
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013